Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
(14)
Six wonderful reasons to wake up at 6 a.m
6 lý do tuyệt vời để thức dậy lúc 6 giờ sáng
People often link early risers to life success. Here are six reasons that should motivate you to wake up earlier.
Người ta thường bảo những ai dậy sớm thì ít nhiều cũng thành công trong cuộc sống. 6 lý do sau đây sẽ khiến bạn có động lực để thức dậy sớm hơn.
1. You’ll have time to discover the hidden you

Many people don’t achieve their goals just because of a lack of focus. It’s easy to get distracted from your life goals throughout the day if you don’t start it thinking about what you have to do urgently.

As is well known, our brain works more effectively during the first half of the day. Use this time to take your life under control and don’t let your emotions rule.
Bạn sẽ có thời gian để khám phá ra con người thầm kín của bạn

Nhiều người không đạt được các mục tiêu của mình chỉ vì thiếu tập trung. Trong ngày, bạn rất dễ bị phân tâm khỏi các mục tiêu cuộc đời nếu bạn không nghĩ đến những việc cần làm ngay.

Chúng ta biết rằng, bộ não chúng ta làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng. Hãy tận dụng thời gian này để kiểm soát cuộc sống và không để cảm xúc chi phối.
2. You’ll have time to schedule your day

Early birds have the opportunity to plan their day in advance before going to work. The earlier you have your day’s plan done, the more effectively and productively you’ll spend the time.

It’s counterproductive to map out your next day in the evening. Drawing up plans is not the best idea when your brain has gone stale and can only think about getting rest.


early bird:

1. A person who arises early in the morning.
2. One that arrives or takes place early or before others.
Bạn sẽ có thời gian lên kế hoạch cho ngày mới

Những người dậy sớm có cơ hội lên kế hoạch cho ngày mới trước khi đi làm. Kế hoạch trong ngày càng được sắp xếp sớm hơn thì bạn càng sử dụng thời gian có hiệu quả và hữu ích hơn.

Lên kế hoạch cho ngày hôm sau vào buổi tối thì không hiệu quả lắm đâu. Khi não bạn đã mệt và chỉ muốn nghỉ mà phải soạn ra các kế hoạch thì không phải là một ý tưởng sáng suốt nhất.
3. Morning is a perfect time to work on self-improvement

Who said you have to rush to the office straight after waking up? Many people complain that they don’t have enough time for family, entertainment or the gym.

If you’re awake at 6 in the morning, you’ll have a couple of hours to get to the gym before the workday starts. When you work out in the mornings, your body is sated with endorphins. These are hormones that are discharged during physical activity and give us a feeling of joy and euphoria. The endorphins you get in the morning are usually enough to make you energetic and cheerful for the rest of the day.
Buổi sáng là thời gian lý tưởng để tự hoàn thiện mình

Ai bắt bạn phải vội vàng đến văn phòng ngay khi vừa thức dậy đâu? Nhiều người than phiền rằng họ không có thời gian cho gia đình, không có thì giờ giải trí hay để tập thể dục.

Nếu bạn thức dậy lúc 6 giờ sáng, bạn sẽ có vài giờ để tập thể dục trước khi bắt đầu ngày làm việc. Khi bạn tập thể dục vào buổi sáng, cơ thể bạn tràn đầy hứng khởi. Những hoóc-môn hứng khởi này xuất hiện khi bạn vận động tay chân và tạo cảm giác vui vẻ, phấn khích. Những hoóc - môn hứng khởi bạn có được vào buổi sáng thường đủ để làm cho bạn khoẻ mạnh và vui vẻ suốt cả ngày.
5. Successful people already do so!

A New York Magazine article about Jack Dorsey, the founder of Twitter, said that he starts his day at 5:30 a.m. Dorsey uses this time before the workday for meditation and a 10-kilometer run.

Tim Cook, the CEO of Apple, starts answering his partners’ e-mails at 4:30 every morning.

Richard Branson, the founder of the Virgin Group, is also an early morning enthusiast. In his interviews with Business Insider, he said that he wakes up at 5:45 a.m. and gets to work right away. He works first at his computer, and then he eats breakfast.
Những người thành công cũng đã dậy sớm như vậy!
Một bài báo trên tạp chí New York viết về Jack Dorsey, nhà sáng lập ra Twitter, cho biết ông bắt đầu ngày mới của mình lúc 5 rưỡi sáng. Dorsey trước khi làm việc thì ông ngồi thiền và đi bộ 10 cây số.

Tim Cook, Giám đốc Điều hành của Apple, bắt đầu trả lời các email của đối tác vào lúc 4 rưỡi mỗi sáng.

Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin, cũng là một người thích dậy sớm. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Business Insider, ông cho biết mình thức dậy lúc 5 giờ 45 sáng và đi làm ngay. Ông mở máy tính làm việc trước rồi mới đi ăn sáng.
6. You’ll be two steps ahead of everyone

As researchers show, the habit of waking up early can help you unleash your creative potential. Moreover, it develops your confidence: you start to work while all your competitors are asleep.
Bạn sẽ đi trước thiên hạ hai bước

Các nhà nghiên cứu cho thấy, thói quen dậy sớm có thể giúp bạn khơi nguồn khả năng sáng tạo của mình. Ngoài ra, nó làm cho bạn tự tin hơn: bạn bắt đầu làm việc trong khi các đối thủ của bạn còn đang ngủ.
I’ve learned to settle the most unpleasant matters before 8 a.m. This habit allows me to live the whole day after that with a high level of energy and the feeling that my duty has been done. The habit of doing the uncomfortable things early in the morning reduces my levels of stress and anxiety.

Also, if you can train yourself to wake up two and a half hours earlier than usual, you get the benefit of 150 extra minutes per day, which is 17 and a half hours per week, more than 70 hours per month, and 840 hours per year. The choice is yours.
Tôi thấy rằng trước 8 giờ sáng là khoảng thời gian giải quyết được những vấn đề hóc búa nhất. Thói quen này cho phép tôi sống trọn ngày sau khi có năng lượng dồi dào nhất và cảm thấy rằng trách nhiệm của mình đã xong. Thói quen làm những việc khó vào sáng sớm làm giảm những căng thẳng và lo âu của tôi.

Ngoài ra, nếu bạn có thể tập thói quen dậy sớm hơn 2 tiếng rưỡi so với bình thường, bạn được lợi thêm 150 phút mỗi ngày, tức là 17 tiếng rưỡi mỗi tuần, hơn 70 tiếng mỗi tháng, và 840 giờ mỗi năm. Lựa chọn thuộc về bạn!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
4 Bình luận
Shevatrung(27/07/2018 16:04:46)
có cần lấy hình này minh họa ko?
Kudo__Shinichi__28(21/07/2016 20:09:57)
I always get up at 4.30 a.m! Too early!
carmi(28/06/2016 16:41:00)
dd hí hí, dậy sớm ghê
dd721411(25/06/2016 09:57:06)
I tried but I got up at 6 p.m yesterday!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.